Here’s how to talk about your holidays!

0

Clíodhna Campbell

HEILEO! Cad é mar atá sibh? Tá mise go maith. Bhí mé ar saoire sa bhaile an seachtain seo chuaigh thart agus anois tá mé scriosta. Ach sásta.

How are you (plural)? I’m good. I was on staycation last week and now I’m wrecked. But happy.

It’s funny how small phrases in English tend to be longer in Irish, sometimes twice as long.

Tá mise go maithTah mish-e go my-hI’m good
an seachtain seo chuaigh thartann shocked-in shaw who-ee heartlast week
saoire sa bhaileseer-a sah wall-astaycation

An raibh duine ar bith eile ar saoire ar bith?
Was anybody else on holiday?

Tá mé ag dul ar saoiretah may igg gul air see-raI’m going on holiday
Bhí mé ar saoireVee may air see-raI was on holiday
Tá mé ag dul ar saoire sa bhailetah may igg gul air see-ra sah wall-aI’m going on a staycation
Bhí mé ar saoire sa bhailevee may air see-ra sah wall-aI went on a staycation
Beidh mé ar shiúl ar feadh coicísbay may air hew-ll ar f-eye cuh-kishI’ll be away for a fortnight
Bhí mé ar shiúl ar feadh coicísvee may air hew-ll ar f-eye cuh-kishI was away for a fortnight
Tá mé ag dul go Contae an Chláirtah may igg gul go cun-day ann h-larrI’m going to County Clare
Bhí mé i gContae an Chláirvee may ih gun-day ann h-larrI was in County Clare
Beidh mé ag taistil ar bádbay may igg tash-til air badI’ll be travelling by boat
Thaistil mé ar bádhash-til may air badI travelled by boat
Beidh muid ag tiomáintbay m-widge igg chum-antWe’ll be driving
Thiomáin muidhum-ann m-widgeWe drove
mayme
tooyou
sé/síshay/shehe/she
muidm-widgeus
sibhshivyou plural
siadshadethem

To re-iterate some phrases I mentioned last month, I want add to a few phrases to help you get chatting about holidays.

An bhfuil tú ag dul ar saoire i mbliana?
Ann will too igg gul air seer-a ih m-lane-a?
Are you going on holiday this year?

Tá, beidh mé ag dul ar saoire sa bhaile.
Tah, bay may igg gul air see-ra sah wall-a.
Yes, I will be going on a staycation.

Níl, beidh mé ag fánacht sa bhaile.
Nail, bay may igg fan-ocht sah wall-a.
No, I’ll be staying at home.

Bhí mé ar saoire cheanna féin.
Vee may air see-ra hanna fain.
I was on holiday already.

An raibh sé grianmhar?
Ann row shay grain-war?
Was it sunny?

Bhí sé grianmhar in Aontroin ach bhí sé ag cur fearrthaine i nDúlainn.
Vee shay grain-war in ian-trim awk vee shay igg curr far-han-ya ih nool-ann.
It was sunny in Antrim but it was raining in Doolin.

Bhí ceol den scoith i nDúlainn
Vee ke-all den scoh ih nool-ann
There was great music in Doolin

Bhí muid ag rothaíocht.
Vee m-widge igg roh-ee-ocht.
We were cycling.

Bhain na páistí an-sult as an saoire.
Win nah pwaish-chee ann-sult ass ann see-ra.
The children really enjoyed the holidays.

Tá súil agam go raibh cuid agaibh abálta rudaí deasa a dhéanamh le linn Mí Iúil.
I hope some of you have been able to do nice things in the month of July.

Le dea-ghuí, Clíodhna!

Clíodhna Campbell is a teacher, language enthusiast and mother. If you would like to get in touch with her with any linguistic queries, e-mail: cliodhnamorgan@live.co.uk