Sneaking a peak at some Samhain sayings!

0

Clíodhna Campbell

CAD é an scéal? Tá Mí na Samhna cóir a bheith linn agus níl fhios agam cá háit ar imigh an bhliain sin. Ní cuimhin liom fiú Lá Fhéile Pádraig, is cosúil go raibh an Cháisc blianta ó shin agus tá Oíche Samhna linn cheanna féin. Beidh Nollaig linn gan moil.

It’s almost November and I couldn’t tell you where this year has gone. I can’t even remember St Patrick’s Day, it’s as if Easter was years ago and Halloween here already. Christmas will be here in no time.

Tháinig ‘Halloween’ féin ón fhéile ‘Samhain’ a bhí ag na Phágánacha in Eirinn agus mar sin de mothaim gur chóir go raibh muid ábalta ómós a thabhairt do trí mhéan na Gaeilge.

The festival of Halloween itself originated in pagan Ireland in the form of Samhain and therefore I feel it is relevant to pay homage to it through Irish. With that in mind I thought we’d focus on a little holiday terminology.

Oíche Shamhna
Ee-ha how-na
Halloween night

Samhain*
Sow-en
The festival of Halloween

Beannachtaí na Samhna
Ban-ocht-ee nah sow-na
Happy Halloween

Bob nó bia
Bob no bee-a
Trick or treat

*Samhain is also the word for November.

Some of the Samhain staples in our house would be:

Toirtín úillTor-cheen ew-llApple tart
Toirtín subh mhilisTor-cheen sue vil-ishJam tart
Úll taifíEw-ll taff-eeToffee/Candy apple
GallchnónnaGal-hrow-anna (the ‘a’ in gal is pronounced like ‘a’ in ‘a ghost’Walnuts
Piseanna talúnPish-anna tal-oonPeanuts
CnónnaCrow-annaNuts
PúcaPoo-kaGhost
CailleachKai-ll-achWitch
ScanrúilScan-ruleScary

Comhrá:

Tá mé ag dúil go mór le Oíche Shamhna
Tah may igg do-ll go more leh ee-ha how-na
I’m really looking forward to Halloween

Mise fosta
Mish-e faw-stah
Me too

An mbeadh tú ag imirt bob ón bia?
Ann may too igg imm-irtch bob no bee-a?
Will you be going trick or treating?
(imirt is directly translated to play/playing)

Beidh
Bay
I will

Ní bheidh
Knee vay
I won’t

Tá mé ag déanamh toirtín úill don cóisir
Tah may igg jan-ew tor-cheen ew-ll dawn co-shirr
I’m making an apple tart for the party

An bhfuil cnónna de dhíth agat?
Ann will crow-anna de yee ug-ut?
Do you need nuts?

Tá go leor agam, go raibh maith agat
Tah go lower ug-um, go row my-h ug-ut
I have enough, thanks

Tá súil agam go mbainneann sibh uilig sult as Oíche Shamhna agus beidh mé ar ais libh gan moil le hamharc ar an Nollaig.

Clíodhna Campbell is a teacher, language enthusiast and mother. If you would like to get in touch with her with any linguistic queries, e-mail: cliodhnamorgan@live.co.uk

PIC: EMILIA WILLBERG