Socialising and summer vibes

0

Clíodhna Campbell

HAIGH a chairde Gaeil. Tá an samhradh cur a bheith linn agus tá mé dóchasach go mbeadh áiteanna le dul againn, cosúil leis an trá, an teach tabhairne nó fiú ar saoire sa bhaile (staycation). Mar sin de, tá muid dul labhairt faoi fásaí bainte le ‘suíomh’/ nó an áit a bhfuil duine.

An bhfuilann willis…?/ are…?
sheshe/ it
shayhe/ it
Tá sítah sheshe/ it is
Tá sétah shayhe/ it is
níl sínail sheshe/ it is not
níl sénail shayhe/ it is not
anseoan-shawhere
ansinan-shinthere
istighiss-teainside
amuigham-weoutside
thuashu-assabove
thíoshee-sbelow
An bhfuil tú ansin arís?ann will too an-shin ar-eesh?Are you there again?
Tá mé anseo anoistah may an-shaw an-ishI am here now
Níl sé istighnail shay iss-teaHe is not inside
Tá sé thuas ansintah shay hu-ass an-shinHe is up there
Tá sí thíostah she hee-sShe is below
Níl sé amuigh anseonail shay am-we an-shinHe is not out here
sasahin the
sa ghairdínsah gharr-jeanin the garden
agusug-usand
fostafaw-stahalso

In the last article we looked at some terminology pertaining to spending more time socially again, and with that in mind, we could use today’s new phrases to add to that.

Cá bhfuil Caolán?
Cah will kale-ann?
Where is Caolán?

Níl sé istigh. Tá sé thuas ansin arís.
Nail shay iss-chee. Tah shay hu-ass an-shin ar-eesh.
He’s not in. He’s up there again.

An bhfuil Niamh sa ghairdín?
Ann will Neeve sah gharr-jean?
Is Niamh in the Garden?

Níl, tá sí thuas ansin fosta.
Nail, tah she hu-ass an-shin faw-stah.
No, shes up there as well/also.

Agus mé críochnú suas an bhliain scoile le mo rangsa, bhí muid ag caint faoi saoire agus pleananna atá againn don samhradh.

Finishing up with my class in school, we were chatting about holidays and plans we have for the summer.

An bhfuil pleananna agat don samhardh?
Ann will plan-anna ug-ut dawn sow-roo?

Do you have plans for the summer?
Tá, beidh mé ag dul ar saoire sa bhaile.
Tah, tah may igg gul air see-ra sah wall-a.

Yes, I will be going on a staycation.
Níl, beidh mé ag fánacht sa bhaile.
Nail, bay may igg fan-ocht sah wall-a.

No, I’ll be staying at home.
An maith leat an ghriain?
Ann my-h lat ann grain?

Do you like the sun?
Ní maith liom an ghriain ach is breá liom an samhradh.
Nee my-h lum ann grain awk iss bra lum ann sow-roo.

I don’t like the sun but I love the summer.

Bain sult agus béir bua!

Clíodhna Campbell is a teacher, language enthusiast and mother. If you would like to get in touch with her with any linguistic queries, e-mail: cliodhnamorgan@live.co.uk 

PIC: MAGDALENA SMOLNICKA