Taking a peek into our pastimes

0

Clíodhna Campbell

BEANNACHTAÍ an tSamhraidh oraibh uilig. Tá súil agam go bhfuil sibh ag baint sult as an aimsir agus b’fhéidir sos bheag. Tah sue-ll ugum goh will shiv igg bwint sult ass ann I’m-shirr ugus bedge-irr suss vugg. I hope you (plural) are enjoying the weather and maybe a wee break.

Ba mhaith liom amharc ar ‘Caitheamh Aimsire’ os rud é go gcaitheann cuid mhaith againn an Samhradh ag déanamh rudaí sultmhara. Bah why-h lum awe-arc air kai-who I’m-shir-ih owse rudd ay goh guy-hinn kudge why-h ug-een ann sow-roo igg jan-oo rudd-ee sult-war-ah. I want to look at pastimes as most of us spend the summer doing enjoyable things.

Sport
Spóirt foirne
Sport forn-ye
Team sports

Peil Ghaelach
Pell ghail-awk
Gaelic football

Sacar
Sakar
Soccer

Rugbaí
Rugby
Rugby

Eitpheil
Etch-fell
Volleyball

Líonpheil
Lean-fell
Netball

Cispheil
Kish-fell
Basketball

Iománaíocht/iomáint
Umm-ann-ee-awkt/umm-ant-ch
Hurling

Camógaíocht
Cam-ow-gee-awkt
Camogie

Cluiche corr
Clih-hih corr
Rounders

Is maith liom peil Ghaelach.
Iss my-h lump ell ghail-awk.
I like Gaelic football.

Ní miste liom cispheil.
Nee mish-te lum kish-fell.
I don’t mind basketball.

Is breá liom iomáint.
Iss bra lum umm-ant-ch.
I love hurling.

Is fearr liom camógaíocht.
Iss far lum cam-ow-gee-awkt.
I prefer camogie.

Is fuath liom rugbaí.
Iss foo-ah lum rugby.
I hate rugby.

Tá dúil as cuimse agam i sacar.
Tah do-ill ass kim-sheh ugum ih sakar.
I have a great interest in soccer.

Tá mo croí istigh sa eitpheil.
Tah maw kree is-tee in etch-fell.
I love volleyball.

All sports can be used with the above phrases.

Music
Ceol
Key-all
Music.

An seinneann tú ar ghléas ceoil ar bith?
Ann shen-inn too air ghless key-all air bee-h?
Do you play a musical instrument?

Seinnim/Ní sheinnim.
Shen-imm/nee shen-imm.
I play/I don’t play.

Tá mé ag foghlaim …
Tah may igg foe-lim…
I am learning…

Sheinn mé…
H-yen may…
I played…

Ba ghnách liom an giotár a sheinm.
Bah grah lum ann guitar a shen-im.
I used to play the guitar.

Tá féith an cheoil ionam.
Tah fay ann h-yoill unum.
I have the gift of music.

Uirlisí ceoil
Err-lish-ee key-oil
Musical instrument

An bainseó
Ann ban-show
The banjo

An bodhrán
Ann bow-ron
The bodhrán

An cláirseach
An clar-shock
The harp

An fheadóg stáin
An ad-owg stine
The tin whistle

An fhidil
An idge-ill
The fiddle

An giotar
An get-tar
The guitar

An píb uilleann
An peeb ill-inn
The uilleann pipe

An consairtín
An con-sour-teen
The concertina

An pianó
An piano
The piano

Na spúnóga
Nah spun-oga
The spoons

Bfhéidir, go smaoineoidh sibh faoi caitheamh aimsire daoibh féin anois gur féidir libh é a phlé i nGaeilge.
Maybe now you’ll think of taking up a pastime now that you can discuss it in Irish. Béir bua, Clíodhna.

Clíodhna Campbell is a teacher, language enthusiast and mother. If you would like to get in touch with her with any linguistic queries, e-mail: cliodhnamorgan@live.co.uk or follow her on Twitter: @cccliodhna

PIC: MR ARYA